Door te reflecteren hoe u in uw beroep en werk functioneert en door het analyseren van situaties die u zelf inbrengt, krijgt u inzicht in u zelf en uw werksituatie.  Ik ondersteun u, geef u tools zodat u vanuit eigen kracht weer oplossingen vindt en mogelijke blokkades kunt oplossen.  Met deze begeleiding onderhoudt en ontwikkelt u uw professionaliteit en kunt u weer op een prettige en professionele manier in uw werk functioneren.

Als buitenstaander stel ik vragen die anderen niet stellen, nodig

ik u uit tot zelfsturing en werken we samen aan een persoonlijk traject.

Supervisie gaat over de persoon in relatie met zijn/ haar beroep en werksituatie. Het doel is inzicht krijgen in de persoonlijke processen in relatie tot het beroep en de werksituatie. Het denken, voelen, handelen en willen zijn de facetten die bevraagd worden. Dit persoonlijk stuk wordt onderzocht en uitgediept: inzicht krijgen in jezelf en het herkennen van patronen zijn belangrijke onderdelen. Hierin is mijn rol vooral doorvragen, stimuleren van reflectie, onderzoeken van patronen etc. Het traject bestaat meestal uit meerdere bijeenkomsten over een langere tijd.

Individuele trajecten

Coaching

Supervisie

Bij oplossingsgericht coachen staat vooral het handelen centraal en het oplossingsgerichte werken. In iedere bijeenkomst worden de doelen bevraagd, zal ik uitnodigen uitzonderingen op het probleem te vinden en voort te bouwen op de sterke kanten. Elke bijeenkomst is in principe het laatste gesprek: de cliënt bepaalt of het nodig is om terug te komen en zo ja, wanneer.

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering voor een groep mensen (kunnen ook collega’s zijn) met het zelfde beroep. Mijn rol is om uit te nodigen mee te denken over persoon – en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ik bewaak het proces zodat er aandacht is voor de inbrenger en er niet een "praatje bij de koffie-automaat” ontstaat en ik zorg ervoor dat snelle en te gemakkelijke oplossingen vermeden worden. De groep bestaat uit 6-8 personen.

De meeste teams bestaan uit mensen van verschillende niveau’s en functies, meestal overlegt men over de praktische taakverdeling en samenwerking. Teamcoaching gaat over de samenwerking zelf, de onderlinge communicatie, de niet- uitgesproken maar wel vaak, soms onbewust ontstane rolverdeling en de visie van waaruit men werkt. Mijn rol is door middel van verschillende werkvormen helderheid en inzicht te verschaffen hoe het team werkt en wat een ieder nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Bij het werken met een team groter dan 8 personen zal ik een collega teamcoach inschakelen.

Intervisie

Groepswerk

Teamcoaching

  • Mijn opleiding tot supervisor heb ik gevolgd op de Voortgezette Opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam: Opleiding Supervisie & Deskundigheidsbevordering (1998)
  • Daarvoor studeerde ik Blokfluit en Schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (1977). Van 1979 tot 1998 ben ik als docent muziek aan het Haags Montessori Lyceum verbonden geweest waar ik behalve lessen gaf, ook een orkest heb opgezet en aan verschillende muziektheater producties heb meegewerkt.

Oplossingsgericht coachen

Mediation

Teamcoaching

Verlieskunde in coaching

Specialiserende opleidingen / cursussen:

  • KNMG: intervisie SCEN-artsen
  • Cultuur en Ondernemen: voorzitten klankbordgroep
  • Florence Ouderenzorg: intervisie specialisten ouderengeneeskunde
  • Kenniscentrum Sophia Revalidatie: intervisie artsen in opleiding tot Revalidatieartsen
  • Rijnlands Revalidatie Centrum: teamcoaching

Opdrachtgevers:

Werk

Opleiding

Sinds 1998 werk ik als supervisor, trainer en docent. Ik werk volgens de generieke supervisiemethode met behulp van de leercirkel van Kolb. Mijn opleiding tot supervisor (1998) heeft mij gevormd tot een systematisch werker, met de vrijheid om te associëren en de kunde om altijd weer terug te komen op de structuur en uitgangspunten in het gesprek.

 

Door mijn eerdere opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en mijn ervaring als musicus en docent hecht ik veel aan het herkennen van patronen en processen. Door middel van goed luisteren, de juiste vragen stellen, in- en uitzoomen en relativeren schep ik helderheid in vastgelopen processen en situaties. Door de combinatie van beide opleidingen heb ik deze vaardigheden en eigenschappen samengevoegd tot een vruchtbare werkwijze.

 

  • Sinds 2002 ben ik werkzaam als supervisor en coach binnen de medische sector.
  • Bij het LUMC- afdeling huisartsopleiding ( Public Health en Eerstelijns Geneeskunde) heb ik o.a. gewerkt aan het herzien van het curriculum. Vanaf 2002 geef ik supervisie en sinds 2014 ben ik co-docent voor de module Palliatieve Zorg.
  • In het Voortgezet Onderwijs was ik als intern supervisor en coach verbonden met het Haags Montessori Lyceum, tot september 2017 gaf ik begeleidingstrajecten aan schoolleiding, docenten, vakgroepen en onderwijs ondersteunend personeel.

mail@greetvankeulen.nl

06-13804005

Van Boetzelaerlaan 130A

2581 AX  Den Haag

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: KvK 27244418

Registratie bij het  - onafhankelijke – netwerk van coaches binnen de medische sector Coaches voor medici : www.coachesvoormedici.nl

 

Registratie bij de landelijke beroepsvereniging LVSC :  Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching  www.lvsc.eu

Registratienummer: S10746H